Spotkanie ze strażakami
Dodane przez pank100 dnia 12 październik 2020

Spotkanie ze strażakami

07. października 2020r. uczniowie klas IV, VI – VIII wzięli udział w pogadance przygotowanej przez  Strażaków OSP w Suszu. Celem spotkania było przypomnienie zasad związanych promowaniem bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Druhowie zaprezentowali m. in. postępowanie z osobą nieprzytomną, sposób postępowania przy omdleniach, oparzeniach, po zadławieniu, w przypadku krwotoków. Pokazali  resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu defibrylatora AED i Phantoma.

Spotkanie było znakomitym sposobem uświadomienia uczniom, w jaki sposób mogą udzielać pierwszej  pomocy w nagłych wypadkach.Rozszerzona zawartość newsa

Spotkanie ze strażakami

07. października 2020r. uczniowie klas IV, VI – VIII wzięli udział w pogadance przygotowanej przez  Strażaków OSP w Suszu. Celem spotkania było przypomnienie zasad związanych promowaniem bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Druhowie zaprezentowali m. in. postępowanie z osobą nieprzytomną, sposób postępowania przy omdleniach, oparzeniach, po zadławieniu, w przypadku krwotoków. Pokazali  resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu defibrylatora AED i Phantoma.

Spotkanie było znakomitym sposobem uświadomienia uczniom, w jaki sposób mogą udzielać pierwszej  pomocy w nagłych wypadkach.